Petycja o wprowadzenie w Polsce Breast Cancer Units

spotkanie inicjatywy dialog8 kwietnia 2015 roku Fundacja Alivia uczestniczyła w spotkaniu inicjatywy Dialog, powstałej dzięki Federacji Stowarzyszeń Amazonki oraz Polskich Amazonek – Ruchu Społecznego. Spotkanie dotyczyło aktualnej polityki zdrowotnej dotyczącej leczenia nowotworów piersi.

Polska od 2006 roku lekceważy zalecenia Unii Europejskiej dotyczące wprowadzenia tzw. Breast Cancer Units. Jest to model opieki nad pacjentami z nowotworem piersi, polegający na stworzeniu sieci wyspecjalizowanych ośrodków, prowadzących kompleksowe i skoordynowane leczenie. Jest uważany za optymalny pod względem skuteczności diagnostyki i terapii raka piersi.

Skuteczność leczenia raka piersi jest w Polsce o 10% niższa od średniej europejskiej, dlatego wprowadzenie Breast Units jest sprawą szczególnie ważną. W marcu 2014 roku powstał projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie tzw. “kompleksowego leczenia raka piersi”, jednak został on wycofany 31 lipca bez merytorycznych wyjaśnień.

Na spotkaniu inicjatywy Dialog, Fundacja Alivia oraz inne organizacje działające na rzecz kobiet oraz pacjentów onkologicznych podpisały apel o powrót do prac nad projektem tzw. “kompleksowego leczenia raka piersi”. Petycja trafiła do wszystkich najwyższych decydenów: Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Prezes Rady Ministrów RP, Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu oraz do Ministra Zdrowia.

apel organizacji w sprawie breast units

spotkanie inicjatywy dialog

spotkanie inicjatywy dialog

 

 

Aktualności fundacji