Pacjent, jako partner – I Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment

Pacjent, jako partner I Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment

Jednym z najtrudniejszych zadań dla lekarza jest przekazanie pacjentowi informacji na temat jego choroby, szczególnie jeśli są to informacje złe. To ważna umiejętność, bo dobra, partnerska relacja z pacjentem wpływa korzystnie na efekty leczenia. Pacjent jako partner, to idea, która przyświeca organizatorom Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment.

Wydarzenie, nad którym patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Zdrowia, odbędzie w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie, w dniach 24-25 kwietnia br. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Komunikacji Zdrowotnej. Inicjatywie swego patronatu udzielili również National Comprehensive Cancer Institute, International Alliance of Patients Organizations, Rzecznik Praw Pacjenta, Warszawski Uniwersytet Medyczny, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gośćmi specjalnymi Kongresu będą: dr Robert W. Carlson, prezes National Comprehensive Cancer Institute i Dávid Dankó z Ideas & Solutions.

W trakcie Kongresu, w gronie ekspertów ochrony zdrowia oraz organizacji pacjenckich prowadzona będzie dyskusja, o korzyściach płynących z systemu, w którym pacjent zajmuje centralne miejsce. Coraz silniej propagowana na świecie idea patient empowerment wraz z patient centricity staje się swoistą transformacją mentalności, systemu ochrony zdrowia i ekonomii rynku zdrowia. Kongres ma też odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce jesteśmy gotowi na takie zmiany a także skłonić do refleksji na temat problematyki związanej z kształceniem lekarzy w zakresie komunikacji z pacjentem. Panel specjalny poświęcony temu zagadnieniu poprowadzi minister Jarosław Pinkas.

Rzecznik Fundacji Alivia Wojciech Wiśniewski weźmie udział w panelu dyskusyjnym “Porozumienie w działaniu”, a prezes Bartosz Poliński w dyskusji “Wykorzystanie badań genetycznych dla uzyskania korzyści z leczenia”.

– Sposób, w jaki pacjent dowiaduje się o swojej chorobie, ustawia go do walki o życie. Musimy zdać sobie sprawę, że lekarz jest jak trener, a pacjent jak wojownik

– tłumaczy prof. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej, członek Rady Konsultacyjnej Instytutu Komunikacji Zdrowotnej

Pacjent musi być odpowiednio zmotywowany i chętny, żeby współpracować z lekarzem. Jeśli się zniechęci, może w ten sposób stracić szansę na odzyskanie zdrowia.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się poprzez stronę: www.komunikacjazdrowotna.pl.

Pobierz program Kongresu.

Aktualności fundacji