Ośrodki mogą przyjmować leki nierefundowane w darowiźnie

W ostatnim czasie dostawaliśmy sygnały od naszych podopiecznych oraz innych pacjentów, którzy mieli problem w przypadku konieczności podania leków nierefundowanych. Wiele ośrodków odmawiało przyjęcia i podania leku ze względu na obawę powstania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od darowizn. Zainteresowaliśmy sprawą Panią Poseł Józefę Hrynkiewicz, która zwróciła się z interpelacją do Ministra Finansów. Jak się okazuje, przekazanie leku w darowiźnie do ośrodków, które nie są spółkami, nie powoduje powstania zobowiązania podatkowego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z pismem Ministerstwa Zdrowia, które jest dostępne pod tym linkiem.

Aktualności fundacji