Nowy projekt KSO do poprawki

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Mamy szereg zastrzeżeń.

Projekt zakłada rozszerzenie pilotażu krajowej sieci onkologicznej na kolejne województwa, a nie usuwa najpoważniejszych zastrzeżeń, zgłaszanych przez partnerów społecznych w trakcie prac tworzących projekt pilotażu KSO w ub. roku.

W nowelizacji brakuje m.in. możliwości porównania wyników osiąganych w ramach pilotażu z regionami nim nieobjętym. Nie ma również kryteriów wskazania regionów i ośrodków, ujętych w ramach pilotażu – wybór nie został poprzedzony analizą jakości i efektywności opieki w tych ośrodkach.

Projekt nowelizacji jest zasadniczo niezgodny z deklarowanym kierunkiem kreowania polityki zdrowotnej resortu zdrowia poprzez zarządzanie w oparciu o dane oraz efekt zdrowotny.

W związku z tym skierowaliśmy pismo do Ministra Zdrowia, w którym wzywamy do ogłoszenia informacji NFZ o wynikach pilotażu, a także apelujemy o organizację konferencji uzgodnieniowej projektu rozporządzenia, dzięki któremu będzie możliwe omówienie wyników oraz uwag zgłaszanych przez partnerów społecznych.

Treść pisma jest dostępna tutaj.


Aktualności fundacji