Nowe leki onkologiczne na liście refundacyjnej

leki

Z radością przyjęliśmy wiadomość o aktualizacji listy leków refundowanych, która weszła w życie 1 lipca 2016 roku. Na liście znalazły się leki onkologiczne, które od wielu lat były oczekiwane przez polskich pacjentów. Cieszymy się, że nasze działania na rzecz poprawy dostępu do terapii przynoszą rezultaty.

Od dawna działamy w celu poprawy sytuacji polskich pacjentów onkologicznych. W kwietniu 2015 roku na nasze zlecenie powstał raport na temat dostępności do nowoczesnych leków onkologicznych w Polsce i innych krajach europejskich. Wyniki raportu odbiły się szerokim echem w mediach i pozwoliły zwrócić uwagę na trudną sytuację wielu polskich chorych.

W czerwcu 2015 roku podjęliśmy kwestię prawie 4 mld zł, które zostały zaoszczędzone dzięki ustawie refundacyjnej i zgodnie z zapisami ustawy powinny zostać przeznaczone na refundację nowoczesnych leków, a tak się nie stało. Dzięki naszym działaniom w lipcu 2015 roku ówczesny Minister Zdrowia wyszedł z inicjatywą przeznaczenia w 2016 roku dodatkowych 238 mln zł na refundację nowych leków.

Na najnowszej liście leków refundowanych znalazły się 4 nowe leki onkologiczne: pembrolizumab i nivolumab (leki na czerniaka), pertuzumab (lek na raka piersi) i obinutuzumab (lek na ostrą białaczkę limfocytową). Do refundacji weszły też rituximab (lek na chłoniaki) i trastuzumab (lek na raka piersi) w nowej postaci podania – podskórnej. Ponadto, już dwa miesiące temu, na liście refundacyjnej, która weszła w życie z początkiem maja, znalazł się brentuksymab vedotin (lek na chłoniaka Hodgkina).

W piątek wysłaliśmy list do Pani Premier Beaty Szydło. Doceniliśmy działania Rządu podjęte na rzecz zapewnienia dostępu do skutecznych terapii onkologicznych. Podziękowaliśmy również Pani Premier za zeszłoroczne spotkanie, na którym mogliśmy przedstawić trudną sytuację polskich pacjentów.

Polska onkologia wciąż wymaga modyfikacji, dlatego mamy nadzieję, że podjęte przez Rząd działania to zwiastun kolejnych ważnych dla pacjentów zmian.

Przeczytaj list do Beaty Szydło (pdf)

Aktualności fundacji