Nowa metoda leczenia nowotworu mózgu niebawem w Lublinie

magforce logo

Dobra informacja dla pacjentów z nowotworami mózgu. W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie do końca roku powstanie ośrodek leczenia nowotworów mózgu z wykorzystaniem nanomedycyny. To nowa opcja dla pacjentów zmagających się z agresywnymi glejakami wielopostaciowymi, dla których istotne jest szybkie wdrożenie terapii. Dotychczas taka forma leczenia była dostępna najbliżej w Berlinie.  Wraz z moim zespołem cieszę się na udostępnienie pacjentom z Polski i krajów sąsiadujących nowej terapii. To obiecujące, nowatorskie podejście do leczeniu nowotworów mózgu – zarówno w formie monoterapii, jak i w celu zintensyfikowania wyników standardowych terapii. Terapia ta może stać się wartościowym rozwiązaniem dla pacjentów zdiagnozowanych z tym rodzajem choroby” – powiedział prof. Trojanowski, konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii oraz kierownik i przewodniczący Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Przewiduje się, że leczenie komercyjne pacjentów rozpocznie się w ciągu 2018 roku. Centrum lecznicze w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie prowadzone będzie przez prof. dr hab. n. med. Tomasza Trojanowskiego, kierownika i przewodniczącego Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, konsultanta krajowego w dziedzinie neurochirurgii i członka Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Pracę profesora wspierać będzie renomowany medyczny zespół złożony z wykwalifikowanych i doświadczonych lekarzy i pielęgniarek.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie jest największym szpitalem w województwie posiadającym własne ośrodki naukowe i badawcze podlegające Uniwersytetowi Medycznemu w Lublinie. W szpitalu leczeni są pacjenci zarówno z województwa lubelskiego, jak i innych rejonów kraju oraz z zagranicy. Co roku w placówce operowanych jest ponad 1600 pacjentów, a w ambulatoryjnej klinice neurochirurgii przeprowadzanych jest około 6000 konsultacji medycznych.

Wraz z moim zespołem cieszę się na udostępnienie pacjentom z Polski i krajów sąsiadujących nowej terapii. To obiecujące, nowatorskie podejście do leczeniu nowotworów mózgu – zarówno w formie monoterapii, jak i w celu zintensyfikowania wyników standardowych terapii. Terapia ta może stać się wartościowym rozwiązaniem dla pacjentów zdiagnozowanych z tym rodzajem choroby” – powiedział prof. Trojanowski.

Będziemy informować o dalszych losach ośrodka.
www.magforce.de/en/presse-investoren/news-events/detail/article/magforce-ag-gibt-kooperationsvereinbarung-fuer-die-nanothermR-therapie-mit-der-eigenstaendigen-oeffentlichen-klinik-nr-4-der-medizinischen-universitaet-in-lublin-polen-bekannt.html

Aktualności fundacji