NFZ chce realizować postulaty dot. chirurgii onkologicznej

Dr Andrzej Jacyna, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, zapowiedział podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy poparcie dla pomysłu ograniczenia liczby ośrodków dokonujących zabiegów chirurgicznych w onkologii. Jest to zapowiedź zbieżna z postulatami Fundacji oraz ekspertów medycznych, z którymi wspólnie apelowaliśmy o odpowiednie kryteria jakościowe w chirurgii onkologicznej, niemożliwe do spełnienia przez specjalistów dokonujących pojedynczych operacji. Leczenie chirurgiczne powinno być scentralizowane, lecz kontynuacja leczenia (chemioterapie, radioterapia, rehabilitacja) powinna być dostępna możliwie najbliżej pacjenta. Czekamy na realizację zapowiedzi.

Zdjęcie dzięki uprzejmości portalu Politykazdrowotna.com

Aktualności fundacji