Nasze uwagi do projektu ustawy o prawach pacjenta

Kilka tygodni temu Rzecznik Praw Pacjenta zaprezentował projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta. Dzisiaj przekazaliśmy Panu Ministrowi nasze propozycje poprawek. Przede wszystkim wciąż walczymy o przejrzystość finansowania organizacji pacjenckich oraz nie zgadzamy się na rozluźnienie zapisów o prawie pacjenta do drugiej opinii.

Nasze stanowisko jest dostępne tutaj.

Aktualności fundacji