Nasze uwagi do projektu rozporządzenia

Dzisiaj złożyliśmy uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W szczególności prosimy o to, aby ośrodki sprawozdawały stopień zaawansowania choroby w momencie diagnozy. Dzięki temu byłoby możliwe porównanie efektywności leczenia w poszczególnych ośrodkach. To niezwykle ważna i priorytetowa sprawa dla polskiej onkologii.

Nasze stanowisko jest dostępne tutaj.

Aktualności fundacji