Nasze stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie środków na refundację

pismo od fundacji alivia do ministra zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. Projekt zakłada zwiększenie nakładów na refundację leków, co uznajemy za wyraz dążenia do osiągnięcia celu ujętego w art. 6. ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli prawa do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. 

Jednocześnie po raz kolejny zwracamy uwagę na konieczność stworzenia populacyjnych rejestrów klinicznych, które umożliwią monitorowanie racjonalności wydatkowania środków publicznych.

Nasze stanowisko znajduje się tutaj.

Aktualności fundacji