Nasze stanowisko do projektów rozporządzeń ws. budżetu refundacyjnego

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekty rozporządzeń, które regulują przeznaczenie dodatkowych środków przeznaczonych na refundację. Niestety propozycje resortu nie przynoszą dobrych wiadomości dla pacjentów onkologicznych. Zdecydowana większość pieniędzy zostanie przeznaczona na refundację leków w aptekach, która dla pacjentów walczących z nowotworami ma marginalne znaczenie. Domagamy się dotrzymania słowa Pana Ministra Marka Tombarkiewicza i zwiększenia nakładów na skuteczną i bezpieczną farmakoterapię. Pełna treść naszego stanowiska jest dostępna tutaj.

Aktualności fundacji