Nasze stanowisko do nowej listy refundacyjnej

Ministerstwo Zdrowia wydało pozytywne decyzje refundacyjne dla niektórych leków stosowanych w leczeniu chorób hematologicznych. Dziękujemy, jednak ponownie pragniemy zwrócić uwagę na brak strategii i celów realizacji polityki lekowej państwa. Wobec tego faktu nie istnieją żadne kryteria oceny sprawności funkcjonowania resortu zdrowia w tej dziedzinie. Mamy nadzieję, że nie jest to stan pożądany, lecz w najbliższym czasie poznamy zapowiadamy od wielu kwartałów dokument w tej dziedzinie. Pełna treść stanowiska jest dostępna pod tym linkiem.

Aktualności fundacji