Nasza poprawka do Systemu Obsługi List Refundacyjnych

stanowisko fundacji alivia

Dzisiaj przesłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia propozycję poprawek do rozporządzenia, które wprowadza dokumentację refundacyjną w erę cyfrową. Domagamy się, aby wszystkie zbierane informacje były publicznie dostępne, a resort cyklicznie publikował skróconą informację o stanie prac nad wnioskami refundacyjnymi.

Pobierz nasze stanowisko.

Aktualności fundacji