Ministerstwo Zdrowia zwleka z wprowadzeniem rejestrów klinicznych

Ministerstwo Zdrowia odsunęło w czasie tworzenie rejestrów klinicznych w dziedzinie onkologii. Każdy miesiąc zwłoki to gorsze wyniki leczenia i niepotrzebna utrata zdrowia i życia naszych rodaków.

Dlatego domagamy się przyspieszenia prac nad rejestrami oraz określenia konkretnego terminu, w którym Ministerstwo Zdrowia lub też NFZ poda do publicznej wiadomości dane dotyczące przeżyć 5-letnich pacjentów, w podziale na schorzenia i stopień zaawansowania, leczonych w poszczególnych ośrodkach podejmujących leczenie onkologiczne w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

Polscy pacjenci mają prawo otrzymać dane, które pozwolą im na racjonalne podejmowanie decyzji dotyczących ich zdrowia i miejsca leczenia.

Aktualności fundacji