Minister zdrowia rozdaje podwyżki, NFZ brakuje na leczenie

Rząd chwali się zwiększaniem publicznych wydatków na ochronę zdrowia, jednak sytuacja pacjentów szybko się nie zmieni. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że  koszt porozumień płacowych zawieranych przez ministra zdrowia jest wyższy niż planowany wzrost wydatków Funduszu. Różnica wynosi aż 2,5 mld zł. Ziścił się czarny scenariusz, pieniądze zostały już rozdane. Pacjenci nie byli widocznie dla resortu zdrowia na tyle istotną grupą, żeby zadbać o ich los mówi Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Onkologicznej Alivia, która wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o przyjęcie ustawy wydzielającej środki na płace w ramach budżetu NFZ. Przekazała również premierowi księgę z historiami chorych, których dramatyczna sytuacja wynika z ograniczonych środków na leczenie.

Ministerstwo Zdrowia przekazało partnerom społecznym wyliczenia związane z kosztami zawieranych porozumień płacowych. Okazuje się, że koszt wszystkich podwyżek łącznie wyniesie w 2019 r. ponad 6,3 mld zł. Składają się na te kwotę wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów, którzy zobowiązali się pracować w jednym ośrodku oraz podwyżki wzrostu wynagrodzeń na mocy ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym. Okazuje się, że jest to kwota, która przekracza o ponad 2,5 mld zł wzrost kosztów ujętych w planach finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia na ten oraz przyszły rok.

KOSZTY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZEZ NFZ KWOTA w ZŁ
WG PLANU NOWELIZACJI PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2018 R. 84 711 190 000
WG PLANU NOWELIZACJI PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 R. 88 444 557 000
RÓŻNICA 3 733 360 000

Tabela 1. Koszty realizacji świadczeń przez NFZ  wg planów finansowych.

 

Nie jest to pierwszy raz kiedy Fundusz może mieć kłopoty ze sfinansowaniem kosztów opieki nad chorymi. W ubiegłym tygodniu opublikowano informację, że koszt nielimitowych świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji wynosi 266 mln zł. Dodatkowo Fundacja Alivia uzyskała poprzez dostęp do informacji publicznej potwierdzenie, że wartość niezapłaconych kosztów świadczeń w dziedzinie onkologii to 192 mln zł na terenie województwa mazowieckiego. Na ten koszt składają się koszty chemioterapii, programów lekowych, pakietu onkologicznego oraz opieki udzielanej poza nim.

Kłopoty finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia, spowodowane porozumieniami płacowymi zawieranymi przez ministra zdrowia mogą wpływać na sytuację pacjentów. Już teraz z powodu braku odpowiednich środków, nowe programy lekowe bywają kontraktowane za równowartość kilku lub kilkudziesięciu złotych. Prowadzi to do sytuacji, w której chociaż formalnie leki są umieszczone na liście refundacyjnej, chorzy mogą mieć kłopot z faktycznym otrzymaniem terapii. Braki finansowe również przyczyniają się również do braku rozwiązania projektu kolejek m.in. do diagnostyki obrazowej, która ma zasadnicze znaczenie dla rozpoznania chorób nowotworowych oraz oceny skuteczności podjętej terapii.

Jak się mają czuć grupy zawodowe, którym obiecano podwyżki? Nie ma nawet środków na realizację już złożonych obietnic. Jest to skandal i działanie nieetyczne. Jak się mają czuć pacjenci, których los był argumentem dla zwiększenia finansowania ochrony zdrowia? pyta Bartosz Poliński. Fundacja Alivia przesłała dzisiaj do Mateusza Morawieckiego apel o przyjęcie jednej ustawy o wynagrodzeniach wszystkich grup zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia. Zwróciła się do premiera również o określenie wysokości dodatkowych środków przeznaczanych na zdrowie, które zostaną przeznaczone na wzrost płac, a ile na sfinansowanie działań profilaktycznych, diagnostyki oraz skutecznego leczenia. Fundacja przekazała również księgę zawierającą historie dziesięciu podopiecznych, których dramatyczna sytuacja jest związana z ograniczonymi środkami w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informacja prasowa jest dostępna pod tym linkiem.

Aktualności fundacji