Medycyna personalizowana i leczenie celowane w walce z rakiem

medycyna personalizowana, prosto w raka

Choroby są podobne, ale pacjenci różni. Każdy z nas jest niepowtarzalny i w zależności od indywidualnych cech własnego organizmu inaczej również choruje. Dlaczego więc mamy być leczeni w ten sam sposób, tymi samymi metodami czy lekami?

Rozwój nowotworów jest skutkiem szczególnego uszkodzenia materiału genetycznego (DNA) w komórkach określonych tkanek czy narządów. Podłoże genetyczne nowotworu może być dwojakie. W nowotworach sporadycznych (ok. 90% wszystkich nowotworów) takie uszkodzenia DNA zachodzą (gromadzą się) w trakcie życia pacjenta i występują tylko w komórkach guza. W nowotworach dziedzicznych, występujących rodzinnie (1-10% wszystkich nowotworów), geny predysponujące do ewentualnego rozwoju choroby przekazywane są z pokolenia na pokolenie i obecne we wszystkich komórkach pacjenta. Uszkodzenia materiału genetycznego są skutkiem procesów nazywanych mutacjami, rearanżacjami lub fuzjami genów. Zaburzenia te dotyczą często genów regulujących wzrost, namnażanie i różnicowanie komórek. Tak zmienione geny produkują nieprawidłowe białka, co powoduje zmianę metabolizmu obciążonych nimi komórek. W ten sposób komórki wymykają się spod kontroli i zaczynają nadmiernie dzielić, dając początek chorobie nowotworowej.

Badanie wykrywające rodzaj uszkodzeń może być ważnym czynnikiem stosowanym z jednej strony w profilaktyce, do określenia obciążeń genetycznych i podjęcia próby zapobiegnięcia lub wczesnego wykrycia choroby dziedzicznej, z drugiej strony w diagnostyce, do określenia cech już istniejącej choroby nowotworowej (biomarkerów), wybrania odpowiedniej terapii m.in. leków celowanych.

Leczenie choroby nowotworowej może być w różnym stopniu skuteczne w zależności od indywidualnych cech konkretnego pacjenta czy jego nowotworu. Ta sama terapia u części chorych będzie skuteczna, u części obojętna, a części będzie szkodzić. Unikalne cechy genetyczne guza mogą być bowiem zróżnicowane, nawet w nowotworach tak samo klasyfikowanych. Wiemy też, że u niektórych chorych pewne leki nigdy nie przejdą w formę aktywną co też jest związane z uwarunkowaniami genetycznymi.

W tradycyjnej medycynie od wieków stosowane były ujednolicenia, łączenie chorób i ich objawów w jednolite grupy oraz stosowanie jednolitego leczenia. Jednak wiedza zdobywana wraz z rozwojem genetyki i badań genomu odwraca te trendy, udowadniając, że wiele chorób, w szczególności chorób nowotworowych zależy od zmian na poziomie genomu, mutacji, rearanżacji i fuzji genów. To właśnie te badania wykorzystuje medycyna personalizowana w onkologii, określając leczenie celowane, dostosowane do pacjenta oraz zdefiniowanej na poziomie molekularnym choroby nowotworowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wypełnij poniższy formularz, a w ciągu 7 dni wyślemy Ci bezpłatny poradnik o medycynie personalizowanej.

Inicjatorzy opracowania niniejszego poradnika zainspirowali się historiami osób chorych na nowotwory złośliwe. Z doświadczenia wiemy, że pacjenci często nie posiadają wiedzy o konieczności wykonywania określonych badań genetycznych. Składając na Wasze ręce ten krótki poradnik, chcemy, by każdy chory na czerniaka, raka piersi, raka jelita grubego, raka płuca, przewlekłą białaczkę szpikową, przewlekłą białaczkę limfatyczną, szpiczaka plazmocytowego lub GIST mógł się z niego dowiedzieć, kiedy trzeba o wykonanie takich badań zadbać, jak powinien przebiegać proces diagnostyki molekularnej i personalizacji leczenia. Chcemy zaproponować pacjentom możliwość lepszego zapoznania się ze swoją chorobą.

poradnik prosto w raka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania, przez Alivię Fundację Onkologiczną Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka” oraz w celu informowania o działaniach Fundacji Alivia.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki poradnika “Prosto w raka – czyli o medycynie personalizowanej” oraz w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłki poradnika i informowania o działaniach Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.