Prosimy resort zdrowia o pomoc w walce z tzw. “medycyną alternatywną”

Dzisiaj wystosowaliśmy pismo do resortu zdrowia, aby Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowała opinie w sprawie metod stosowanych w ramach tzw. “medycyny alternatywnej”. Niestety jest to coraz większy problem w onkologii. Nie ma tygodnia, aby nie kontaktowali się z nami pacjenci lub ich rodziny pytając o metody alternatywne lub przekonując nas do ich skuteczności. Niestety fakty naukowe nie przemawiają za tymi sposobami. Niestety zdarza się, że chorzy decydują się zrezygnować z konwencjonalnej terapii na rzecz niesprawdzonych metod, co prowadzi do nieodwracalnych konsekwencji.

W piśmie prosimy resort zdrowia o zlecenie zbadania najbardziej rozpowszechnionych metod z zakresu “medycyny alternatywnej”. Poniżej przedstawiamy treść naszego pisma:

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o przygotowanie zlecenia dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie przygotowania Rady Przejrzystości dla metod stosowanych w ramach tzw. „medycyny alternatywnej”. Mamy nadzieję, że pierwsze zlecenie mogłoby dotyczyć akupunktury czy akupresury, zaś kolejne – innych metod wskazanych przez specjalistów Polskiej Ligi Walki z Rakiem w ramach projektu „Rak niekonwencjonalnie”[1].

W ramach działalności Fundacji kontaktują się z nami pacjenci lub członkowie ich rodzin, pytając o zasadność stosowania metod o niepotwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwie stosowania. Niestety niewystarczająca pozycja edukacji zdrowotnej na etapie kształcenia podstawowego oraz ponadpodstawowego powoduje, że wielu naszych rodaków nie posiada wiedzy pozwalającej odróżnić medycynę opartą na faktach od metod, których stosowanie może prowadzić do nieodwracalnych szkód zdrowotnych. Chociaż najbardziej widocznym przejawem tego zjawiska są rosnące w siłę ruchy antyszczepionkowe, również diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych nie pozostają wolne od tych niepokojących wpływów. W ostatnich latach Rada Przejrzystości w ramach Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, mocą swojego autorytetu przyjęła stanowisko w sprawie stosowania wlewów dożylnych z witaminy C. Opublikowany dokument służy nam często w dyskusjach z chorymi, którzy rozważają rezygnację z konwencjonalnej terapii na rzecz właśnie wlewów. Liczymy, że konsekwentna publikacja stanowisk Rady Przejrzystości w odniesieniu
do najbardziej rozpowszechnionych metod z zakresu medycyny alternatywnej pozwoliłaby na wypracowanie materiałów służących walce z niewiedzą kosztująca zdrowie i życie chorych. Ze swojej strony zapewniamy o podjęciu niezbędnych działań, zmierzających do popularyzacji wypracowanych dokumentów.

Mam nadzieję, że przychyli się Pan do mojej prośby. W przypadku konieczności omówienia sprawy pozostaję do Pańskiej dyspozycji (tel. 793554411, mail: wojciech.wisniewski@alivia.org.pl,

[1] http://ligawalkizrakiem.pl/rak-niekonwencjonalnie.

Aktualności fundacji