Letnia Akademia Onkologiczna

W dniach 9-11 sierpnia br. uczestniczymy w Letniej Akademii Onkologicznej dla dziennikarzy. To cykliczna konferencja, organizowana przez Fundację im. Marka Hilgiera pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Wzięliśmy udział w debacie o jakości w opiece onkologicznej. Podczas dyskusji omawiano m.in. plany Ministerstwa Zdrowia dotyczące ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, które dają nadzieję na powiązanie finansowania leczenia z jego efektywnością. W naszej opinii jedynie publicznie dostępne twarde dane oraz sprawdzanie skuteczności ośrodków pozwoli racjonalnie wykorzystywać pieniądze Polaków.

Aktualności fundacji