Konieczne zapewnienie dostępności i jakości opieki onkologicznej

posiedzenie w parlamencie

3 listopada br. braliśmy udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, podczas którego omawiano planowane zmiany w finansowaniu leczenia szpitalnego w Polsce. Zwracamy uwagę, że celem wszelkich zmian powinno być zapewnienie dostępności i jakości opieki dla pacjentów onkologicznych.

Rząd planuje daleko idące zmiany w systemie ochrony zdrowia – nie mogą one wpłynąć negatywnie na chorych.

Aktualności fundacji