Konieczna nowelizacja planu finansowego NFZ

W związku z budzącymi najwyższe zaniepokojenie sygnałami związanymi
z dramatyczną sytuacją finansową Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacja wystąpiła do Ministra Zdrowia oraz Minister Finansów z prośbą o pilną nowelizację planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Od wielu miesięcy informowaliśmy opinię publiczną o trudnościach związanych ze sfinansowaniem świadczeń gwarantowanych. W przeciągu ostatnich trzech miesięcy dochodziły do nas sygnały od pacjentów, lekarzy oraz zarządzających ośrodkami o braku środków na pokrycie kosztów kolejnych leków wprowadzanych na listy refundacyjne. Przykładem jest sytuacja ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie, od którego ZOW NFZ oczekuje sfinansowania ze środków własnych zakupu leków wprowadzanych na kolejne listy refundacyjne. Wiemy, że podobna sytuacja ma miejsce w ośrodkach stołecznych oraz lubelskich. Ponadto, dzisiaj w jednym z portali poinformowano, że Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszt nadwykonań świadczeń onkologicznych z 2018 r. ze środków pochodzących z tegorocznego planu finansowanego Funduszu. Oznacza to, że NFZ nie jest w stanie na bieżąco finansować kosztu leczenia pacjentów onkologicznych.

Mamy prawo przypuszczać, że problemy będą w najbliższym czasie nasilać się. Zapowiedziane podniesienie wyceny niektórych rodzajów świadczeń, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji niektórych szpitali oraz realizacji ustaleń zawartych z Porozumieniem Zawodów Medycznych, rosnąca liczba oczekiwań płacowych ze strony kolejnych grup zawodowych to niektóre z przesłanek uzasadniających tę opinię.

W związku z tym prosimy o o niezwłoczną nowelizację planu finansowego NFZ. Za konieczną uznajemy również rewizję zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części odnoszącej się do poziomu nakładów publicznych na ochronę zdrowia oraz uregulowanie kwestii płacowych wobec wszystkich grup.

TAGI

Aktualności fundacji