Konferencja – jakość w opiece zdrowotnej

konferencja o jakości w opiece zdrowotnej

Uczestniczyliśmy w krakowskiej konferencji organizowanej przez Towarzystwo Jakości w Ochronie Zdrowia, w której zabraliśmy głos w panelu dotyczącym wizji wdrożenia nowej ustawy o bezpieczeństwie pacjentów.

Postulujemy stworzenie rejestrów medycznych oraz możliwości uzależnienia finansowania opieki od zapewnienia odpowiedniej jakości nad chorymi. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że projekt ustawy, który umożliwi wdrożenie takich narzędzi, zostanie opublikowany w ciągu miesiąca.

Aktualności fundacji