Działania rzecznicze

Działania rzecznicze polegają na reprezentowaniu pewnej osoby, grupy osób lub konkretnych wartości. Jako Fundacja Alivia jesteśmy rzecznikiem osób chorych na nowotwory i występujemy przed ustawodawcami w ich imieniu. W ten sposób dążymy do nakłonienia ustawodawców do wprowadzenia zmian w systemie opieki zdrowotnej, które przyczynią się do poprawy sytuacji polskich pacjentów i zwiększenia skuteczności leczenia nowotworów.

Pierwszy w Polsce portal wskazujący poziom refundacji leków onkologicznych zalecanych w leczeniu przez europejskie towarzystwa naukowe