Czerwona skrzynka

Masz problem? Nie wiesz co robić? Napisz maila, a my pomyślimy za Ciebie!

ikona czerwona skrzynka

Czerwona Skrzynka jest dla Ciebie. Działa w celu pomocy osobom chorym na nowotwory i ich rodzinom w kwestiach organizacyjnych i formalnych, jak również oferuje pomoc w podejmowaniu kroków interwencyjnych.

Jeśli właśnie usłyszałeś/aś diagnozę nowotworu i nie wiesz jakie kroki teraz podjąć, lekarz odmówił Ci terapii lub potrzebujesz innej pomocy w związku z chorobą nowotworową, napisz do nas. Podejmiemy wszystkie możliwe działania, aby Ci pomóc (w tym działania wspólnie z innymi organami – np. Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznicy NFZ, PFRON)

Przesyłając swoje zapytanie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe zwykłe przetwarzane będą na podstawie aert. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest kontakt z osobami kierującymi do Administratora zapytania. Natomiast dane dotyczące zdrowia, czyli szczególnej kategorii, przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – wyrażenie zgody. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych zwykłych, kierując oba wnioski na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących mojego zdrowia

NASI PODOPIECZNI