Czerwona skrzynka

Masz problem? Nie wiesz co robić? Napisz maila, a my pomyślimy za Ciebie!

ikona czerwona skrzynka

Czerwona Skrzynka jest dla Ciebie. Działa w celu pomocy osobom chorym na nowotwory i ich rodzinom w kwestiach organizacyjnych i formalnych, jak również oferuje pomoc w podejmowaniu kroków interwencyjnych.

Jeśli właśnie usłyszałeś/aś diagnozę nowotworu i nie wiesz jakie kroki teraz podjąć, lekarz odmówił Ci terapii lub potrzebujesz innej pomocy w związku z chorobą nowotworową, napisz do nas. Podejmiemy wszystkie możliwe działania, aby Ci pomóc (w tym działania wspólnie z innymi organami – np. Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznicy NFZ, PFRON)


Przesyłając swoje zapytanie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa („Administrator”).

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl.

Dane osobowe zwykłe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, którym jest kontakt z osobami kierującymi zapytania i prowadzenie rejestru prowadzonej korespondencji, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przez roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Natomiast dane dotyczące zdrowia przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – wyrażenie zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi. Podanie danych dot. zdrowia jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (do 6 lat), jednak nie dłużej niż do złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do czasu wycofania zgody.

Odbiorcą danych osobowych mogą być:

  • pracownicy i współpracownicy Fundacji upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;
  • podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi hostingowe, informatyczne, komunikacyjne, pocztowe, doradcze, prawnicze.
  • inni administratorzy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przysługuje Ci prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dotyczących stanu mojego zdrowia przez Alivię Fundację Onkologiczną z siedzibą w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Może Pan/i w każdej chwili wycofać zgodę kierując informację na adres daneosobowe@alivia.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

NASI PODOPIECZNI