IV Forum Pacjentów Onkologicznych

forum pacjentów onkologicznych25 maja 2015 roku, z inicjatywy Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, odbyło się IV Forum Pacjentów Onkologicznych. Agata Polińska była uczestnikiem panelu dyskusyjnego na temat dostępności nowoczesnych leków onkologicznych.

IV Forum Pacjentów Onkologicznych zainaugurowało Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć na pytanie “Czy pacjent może mieć zaufanie do systemu opieki onkologicznej w Polsce?“.

Już czwarty raz debata zgromadziła przedstawicieli aktywnie działających organizacji pacjentów, ekspertów systemu opieki zdrowotnej, towarzystw naukowych, parlamentarnych komisji zdrowia, instytucji rządowych i mediów. Czwartemu Forum patronowali: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pytanie: „Czy pacjent może mieć zaufanie do systemu opieki onkologicznej w Polsce?” odzwierciedla obawy chorych o jakość polskiego leczenia onkologicznego. Kwestie kluczowe dla wyników leczenia, takie jak dostęp do nowoczesnych terapii, wiarygodna diagnostyka onkologiczna, specjalizacja i standardy postępowania klinicznego są jednocześnie słabymi punktami naszego systemu opieki zdrowotnej. Także poruszone na tegorocznym Forum zagadnienia immunoonkologii, problemy z dostępem do leczenia onkologicznego dzieci i pacjentów cierpiących na rzadkie nowotwory pokazują, jak wielu jeszcze działań trzeba, aby sytuacja pacjentów onkologicznych uległa istotnej poprawie.

Agata Polińska była uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. “Czy polscy pacjenci onkologiczni żyją krócej z powodu braku leków?“. Podczas debaty został zaprezentowany raport na temat dostępności nowoczesnych leków onkologicznych przygotowany przez firmę EY na zlecenie Alivii. Z raportu wynika, że na 30 najczęściej używanych innowacyjnych leków przeciwnowotworowych w Polsce dostępne bez ograniczeń są tylko 2, natomiast 16 jest dostępnych w ramach tzw. programów lekowych, jedynie dla niektórych grup pacjentów. Pozostałe 12 leków w ogóle nie jest w Polsce refundowanych. Raport wywołał duże zainteresowanie i burzliwą dyskusję wśród uczestników debaty.

Więcej na temat raportu przeczytasz tutaj: www.alivia.org.pl/raport2015

iv forum pacjentów onkologicznych

Aktualności fundacji