Intensywny dzień w Sejmie – jakość w onkologii, podanie leku nierefundowanego

Dzisiaj uczestniczyliśmy w dwóch posiedzeniach. W południe sejmowa Komisja Zdrowia zajmowała się taryfikacją świadczeń, czyli tym ile za każde świadczenie ośrodki otrzymują pieniędzy. Uważamy, że system nie powinien polegać na płatności za usługę, a za efekt zdrowotny dla pacjenta. Wtedy placówki będą zajmować się leczeniem chorych, a nie szukaniem najbardziej korzystnego rozliczenia.

Po południu rozmawialiśmy o skutkach wprowadzenia tzw. sieci szpitali. W naszej opinii brakuje w niej jednego – pomiaru jakości opieki. Bez tego nie możemy zobaczyć czy ośrodki w sieci zasługują na otrzymywanie środków publicznych. Ubocznym skutkiem wprowadzenia ustawy jest niekorzystna interpretacja przepisów o ratunkowym dostępie do technologii lekowych, przez którą ośrodki nie chcą składać wniosków o leki ostatniej szansy.

Aktualności fundacji