Innowacje w hematoonkologii – ocena dostępności w Polsce

certyfikat uczestnictwa w seminarium

22 maja w Warszawie odbyło się seminarium “Innowacje w hematoonkologii – ocena dostępności w Polsce”, zorganizowane  przez Fundację Watch Health Care (WHC).

Profesor Wiesław Jędrzejczak – krajowy konsultant ds. hematologi, naświetlał problemy z dostępem do nowoczesnych terapii w nowym systemie refundacyjnym. W Polsce, mimo pozytywnej rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych, dostęp do niektórych nowoczesnych substancji, stosowanych w chemioterapii na całym świecie, nadal jest bardzo ograniczony. Sytuacja staje się jeszcze gorsza, ponieważ ograniczenia zaczęły pojawiać się także tam, gdzie wcześniej ich w Polsce nie było.

Dodatkowo dochodzi problem niekonstytucyjnej nierówności dostępu do chemioterapii niestandardowych na terenie Polski. Problem ten poruszył w swoim wystąpieniu Lek. Krzysztof Łanda.

Przewidziany był również czas na oddanie głosu przestawicielom Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, ale pomimo zaproszeń, przedstawiciele władz byli nieobecni.

Fundacja Alivia, w imieniu młodych pacjentów onkologicznych, brała udział w spotkaniu. Wierzymy, że dzięki aktywnej postawie problemy, z którymi mierzą się chorzy, będą skutecznie rozwiązywane.

Aktualności fundacji