Ulgi podatkowe

Poza ulgą na dzieci, ulgą rehabilitacyjną i ulgą za darowizny, polskie przepisy podatkowe zawierają również kilka innych ulg, które pozwalają podatnikom na obniżenie podatku PIT.

Jedną z nich jest ulga za korzystanie z internetu. Pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na internet, w wysokości maksymalnie 760 zł, jednak z ulgi tej można skorzystać tylko dwa lata z rzędu.

Osoby, które pracowały w USA, Holandii, Belgii, Finlandii lub innym państwie, z którego dochody rozlicza się metodą proporcjonalnego odliczenia mają prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej. Jest to różnica między podatkiem, jaki byłby do zapłacenia przy metodzie proporcjonalnego odliczenia a podatkiem, jaki zapłacą osoby rozliczające się metodą zwolnienia z progresją. W celu skorzystania z ulgi, do formularza PIT-36 trzeba dodać i wypełnić załącznik PIT/O.

Dla podatników, którzy sprzedali nieruchomość w ciągu 5 lat od jej zakupu, przeznaczona jest z kolei tzw. ulga mieszkaniowa. Mają prawo z niej skorzystać osoby, które przychód ze zbycia nieruchomości przeznaczyły w ciągu 2 lat na własne cele mieszkaniowe (np. zakup domu lub mieszkania, zakup gruntu pod budowę, spłata kredytu mieszkaniowego). Ulgę rozlicza się na formularzu PIT-39.

Od 2016 roku dla przedsiębiorców przeznaczona jest ulga B+R (ulga badawczo-rozwojowa), która została przekształcona z ulgi na nowe technologie. Umożliwia ona odliczenie części wydatków m.in. na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej czy też zakup materiałów i surowców związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Niektórzy podatnicy mają też wciąż prawo do korzystania z ulg, które zostały zlikwidowane w poprzednich latach. Na zasadzie praw nabytych obowiązuje ulga na wyszkolenie uczniów, ulga budowlana, ulga remontowa i ulga odsetkowa. Obowiązuje ona podatników, którzy mabyli prawo do ulgi przed jej likwidacją i nie wykorzystali jeszcze pełnej przysługującej im kwoty.

Program do PIT – wypełnij PIT online

Pobierz program do PIT Wypełnij PIT online

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.