Formularze (druki) PIT

Rozliczenie PIT najczęściej dokonuje się na formularzu PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. W niektórych przypadkach podatnik musi złożyć jednak inny formularz – PIT-38, PIT-39, PIT-16A lub PIT-36L.

Formularz deklaracji zysków kapitałowych – PIT-38

PIT-38 jest formularzem podatkowym dotyczącym zysków kapitałowych. Do jego złożenia i opłacenia podatku zobowiązany jest każdy, kto w poprzednim roku podatkowym:

  • sprzedał papiery wartościowe, takie jak akcje czy obligacje, bądź też prawo do nich
  • nabył udziały w spółce, w zamian za wkład niepieniężny. Innymi słowy, do wypełnienia deklaracji PIT-38 zobowiązany jest inwestor, który otrzymał akcje przedsiębiorstwa w zamian za dostarczone towary lub usługi

Dochody wykazywane w PIT-38 objęte są podatkiem w wysokości 19% liczonym od zysków. Jeśli w deklaracji wykazana zostanie strata za miniony rok, podatnik nie ponosi żadnych kosztów. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku wypełnienia i złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-38.

Należy zauważyć, że na podatniku spoczywa nie tylko obowiązek zadeklarowania dochodów, ale również jest on zobowiązany do samodzielnego opłacenia podatku. Termin złożenia formularza za poprzedni rok oraz dokonania ewentualnej wpłaty upływa 30 kwietnia. Podmiot przekazujący podatnikowi pieniądze ze sprzedaży papierów wartościowych (np. dom maklerski) nie opłaca w ciągu roku zaliczek na podatek. Jedynym jego obowiązkiem jest poinformowanie klienta o całorocznych dochodach poprzez PIT-8C.

Deklaracja zysku od nieruchomości – PIT-39

PIT-39 dotyczy zysków uzyskanych ze sprzedaży bądź zamiany nieruchomości, w posiadanie której podatnik wszedł nie dalej, jak 5 lat wstecz. W PIT-39 za rok 2017 uwzględnia się więc jedynie zysk ze sprzedaży nieruchomości nabytych najwcześniej 1 stycznia 2012 roku. Deklaracja PIT-39 wypełniania jest jedynie w przypadku nabycia i sprzedaży nieruchomości jako osoba fizyczna. Prywatni przedsiębiorcy rozliczają się z tego rodzaju zysków w inny sposób.

Stawka podatkowa od zysku wykazanego w PIT-39 wynosi 19%. Procent ten dotyczy przychodu, od którego odjęto koszty nabycia nieruchomości. Ponadto, od podatku można również odliczyć koszty przychodu, takie jak choćby opłaty notarialne, czy sądowe.

Rozliczenie składek zdrowotnych – PIT-16A

PIT-16A składają podatnicy rozliczający się z fiskusem w formie karty podatkowej, a sam formularz jest deklaracją rozliczeniową składek zdrowotnych. Złożenie PIT-16A za miniony rok musi nastąpić w terminie do 31 stycznia. W deklaracji uwzględnia się kwoty odliczane każdego miesiąca poprzedniego roku z podatku dochodowego na rzecz składki zdrowotnej. Odliczana kwota stanowi 7.75% kwoty ustalonej przy nabyciu karty podatkowej. Składka zdrowotna jest odliczana z powodu ustawy zapewniającej obywatelom opiekę zdrowotną opłacaną ze środków publicznych.

Podatek liniowy – PIT-36L

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy wybrali jako sposób opodatkowania podatek liniowy, składają formularz PIT-36L. Osoby takie płacą podatek dochodowy w wysokości 19%.

Program do PIT – wypełnij PIT online

Pobierz program do PIT Wypełnij PIT online

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.