III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej organizuje w dniu 5 marca 2018 roku w Warszawie, III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej, wydarzenie, które stało się platformą wymiany wiedzy i doświadczenia oraz okazją do spotkania ekspertów, którzy na co dzień zajmują się szeroko rozumianą ochroną zdrowia.

Forum to interdyscyplinarna, wielowymiarowa przestrzeń, w której krzyżują się punkty widzenia oraz racje pacjentów i lekarzy oraz instytucji rządowych i administracji publicznej. Ranga Forum z roku na rok wzrasta, wpisując na stałe Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej do kalendarza kluczowych wydarzeń kierowanych do najważniejszych interesariuszy rynku medycznego. Inspirujące wykłady, panele dyskusyjne oraz debaty z udziałem polskich i międzynarodowych ekspertów, poświęcone aspektom medycznym, ekonomicznym czy  technologicznym, będą niepowtarzalną okazją do  dyskusji nad rozwojem medycyny personalizowanej w Polsce.

Podczas III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej Wojciech Wiśniewski z Fundacji Alivia będzie moderatorem sesji “Personalizacja leczenia jako wartość dodana dla pacjentów.”

Udział potwierdził i zaszczyci swoją obecnością w charakterze prelegenta, prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia. Wydarzenie zostało również objęte Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Więcej informacji: mfmp.pl

Aktualności fundacji