III Kongres Patient Empowerment

Drugi dzień uczestniczymy w III Międzynarodowym Kongresie Patient Empowerment, gdzie w gronie decydentów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz kilkudziesięciu organizacji pacjenckich rozmawialiśmy o roli pacjenta w systemie opieki lekarskiej, wyzwaniach oraz odpowiedzialności jaka spoczywa na pacjentach.

Kongres rozpoczął Minister Zdrowia, prof. Szumowski, podkreślając, że pacjent jest kreatorem swojej relacji z lekarzem, w którym empatia odgrywa kluczową rolę; a także partnerem w procesie terapeutycznym. Zwracał też uwagę na potrzebę mierzenia jakości i efektywności leczenia z wykorzystaniem nowych technologii.

kongres patient empowerment

Wśród wielu paneli i znamienitych gości wyróżniła się m.in. dyskusja o prawach ale też obowiązkach i współodpowiedzialności pacjenta za swoje leczenie. Wśród gości był m.in. Bartosz Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, Urszula Jaworska – prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej, Grzegorz Juszczyk – dyrektor PHZ i prof. Tomasz Siemiątkowski z SGH.

Poza profilaktyką i apelem o wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół podkreślano jak ważna jest odpowiedzialność i świadome uczestnictwo pacjenta w procesie terapeutycznym, jak np. przygotowanie do wizyty.

Niezwykle ciekawa była również prezentacja Instytutu Komunikacji Zdrowotnej dla organizacji pacjenckich o tym, jak możemy podnosić skuteczność naszych działań.

kongres patient empowerment

Panel “Sprawiedliwość w Zdrowiu – jak zmniejszyć nierówności” był pełen pytań, jak zniwelować nierówności w zdrowiu oraz jakie są ich przyczyny. Bulwersujące dane dotyczące niesprawiedliwości i nierówności w zdrowiu na terenie Polski przytaczał prof. Bogdan Wojtyniak z PHZ – różnica długości życia między mężczyznami na Pradze Północ i Wilanowie wynosi 8 lat, między mężczyznami z Łodzi a Piotrkowem Trybunalskim – nawet 12.

Kongres zakończy się serią warsztatów dla pacjentów oraz organizacji pacjenckich.

Aktualności fundacji