II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

27 marca br. w Krakowie zorganizowano II Forum Medycyny Personalizowanej, podczas której prowadziliśmy sesję dotyczącą wyzwań związanych z komunikacją pomiędzy lekarzami i pacjentami w dobie rozwoju nowych technologii diagnostycznych i lekowych. Podczas spotkania Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, wyraził poparcie dla realizacji idei medycyny personalizowanej, które, w jego opinii, wpisują się w strategię resortu. Będziemy śledzić realizację tej obietnicy.

Aktualności fundacji