II Kongres Wizja Zdrowia. Diagnoza i Przyszłość. Foresight medyczny

Dziś bierzemy udział w II Kongresie “Wizja Zdrowia. Diagnoza i Przyszłość. Foresight medyczny”, w ramach którego znamienici eksperci z dziedzin medycyny, ekonomii i nauki próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące przyszłości opieki medycznej w Polsce.

Eksperci szukają przyczyn i rozwiązań najważniejszych problemów polskiej opieki medycznej, poczynając od oceny aktualnej sytuacji. Prof. Wojtyniak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego szukał przyczyn znacznej i niekorzystnej różnicy między zdrowiem i długością życia polskich obywateli w porównaniu z krajami Unii, a także dosyć powolnego niwelowania tej różnicy.

Podczas pierwszej debaty ekonomiści, w tym m.in. Marek Zuber przekonywali o konieczności podniesienia procentowego wydatków na opiekę zdrowotną. Nie da się poprawić sytuacji systemu opieki zdrowotnej bez podniesienia składki lub transferów prywatnych – mówił.

Minister Kleiber, przewodniczący Komitetu Prognoz PAN, podkreślał bezpośrednie przełożenie jakie ma skuteczna polityka zdrowotna na obszar gospodarki. Zwracał również uwagę na fakt, że budowanie wizji i scenariuszy przyszłości jest podstawą wdrażania skutecznych zmian w każdym obszarze.

Ciekawa była sesja ukazująca przykłady skoordynowanych modeli opieki, w kontekście medycyny opartej na efektywności – Value Based Healthcare. Dr Gałązka-Sobotka wraz z panelistami bazując na polskich doświadczeniach wskazywali na konieczność koordynowanej opieki, a także wprowadzenia rejestrów medycznych. W długiej perspektywie dowody wskazują, że koordynacja pozwala na obniżenie łącznego rachunku zdrowia. Jak mówił przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, dyrektor Pawlęga “opieka koordynowana ma być lekiem na fragmentację systemu, a to największy problem polskiej opieki”.

My również dołączamy do debaty – rzecznik Fundacji Wojciech Wiśniewski jako jeden z prelegentów będzie brać udział w debacie poświęconej przyszłości i wizji polityki lekowej.

Aktualności fundacji