II Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych

wystąpienie na II forum organizacji pacjentów onkologicznych

23 maja 2013 roku odbyło się  II FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH, zorganizawane przez Polską Koalicję Organizacji Pacjentów Onkologicznych pod wiodącym hasłem Rok 2013 rokiem zmian w polskiej onkologii.

Przedstawiciele fundacji Alivia brali czynny udział w wydarzeniu. Prezes fundacji był prelegentem Forum i przedstawiał problematykę związaną z jakością życia pacjentów onkologicznych.

Kolegialnie tworzony program II FORUM umożliwił zaprezentowania stanowiska pacjentów wobec dyskutowanych problemów i opracowywanych projektów zmian w polskiej onkologii, pozwolił na sformułowanie postulatów interwencji w obszarach najbardziej dla pacjenta dolegliwych, oraz miał za zadanie być głosem za partnerskim udziałem organizacji pacjentów w procesach decyzyjnych, ważnych dla naszego życia i zdrowia.

Aktualności fundacji