I Kongres Zdrowia Pracodawców RP

kongres zdrowia pracodawców rp

29 września 2016 roku występowaliśmy w roli ekspertów na I Kongresie Zdrowia Pracodawców RP – Zdrowy Obywatel, Zdrowa Polska. Celem Kongresu była analiza obowiązującego w Polsce systemu rozwiązań zdrowotnych z perspektywy zarówno środowiska medycznego, pracodawców, a przede wszystkim pacjenta, aby wypracować jak najlepsze rekomendacje dla decydentów.

Podczas Kongresu odbyło się 16 paneli dyskusyjnych z udziałem naukowców, lekarzy, ekonomistów i innych ekspertów. Wiceprezes Fundacji Alivia, Agata Polińska, brała udział w panelu “„Nie zauważasz nas” – rola pacjenta w systemie opieki zdrowotnej“. Rzecznik Fundacji, Wojciech Wiśniewski, wystąpił natomiast w panelu “Inwestycja w zdrowie a rozwój gospodarczy – perspektywa ekonomiczna i zdrowotna“.

Uczestnicy Kongresu przygotowali Księgę Rekomendacji, która została przekazana na ręce Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Księga zawiera ponad 80 propozycji rozwiązań, które mogą pomóc w usprawnieniu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Więcej informacji znajdziesz na stronie kongreszdrowia.pl.

Aktualności fundacji