Fundacja Alivia wycofuje deklarację współpracy z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych.

uprzejmie informuję, że Zarząd Fundacji Onkologicznej Alivia podjął decyzję o wycofaniu deklaracji współpracy pomiędzy Fundacją a Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych.

Zarząd Fundacji Onkologicznej Alivia podjął decyzję o wycofaniu deklaracji współpracy pomiędzy Fundacją a Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych.

Jesteśmy przekonani o wartości współpracy pomiędzy organizacjami wspierającymi chorych. Jedynie wspólny głos może pozwolić na uwzględnienie perspektywy chorych w projektowaniu polityki zdrowotnej w Polsce oraz skuteczne budowanie wiedzy o społecznym wymiarze chorób nowotworowych w społeczeństwie. Zależy nam, aby wskazana powyżej decyzja nie wpłynęła w żaden sposób na współpracę pomiędzy Fundacją a innymi organizacjami. Głęboko wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi sytuacja chorych w Polsce będzie mogła ulec stopniowej poprawie.

Przeczytaj list do organizacji pacjentów: tutaj.

Aktualności fundacji