Fundacja Alivia o artykule w “Rzeczpospolitej”

W dzienniku “Rzeczpospolita” opublikowano artykuł, który zestawia medycynę konwencjonalną, opartą na dowodach naukowych z interwencjami, dla których nauka nie znalazła poparcia, w sposób, który może sugerować równoważność stosowania obu rodzajów postępowania. W artykule ponadto poddaje się w wątpliwość wiarygodność wyników badań klinicznych, przemawiających za skutecznością i bezpieczeństwem leków stosowanych w terapii przeciwnowotworowej. W naszej opinii treść artykułu może wpływać na decyzje pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin, czego skutkiem może być odstąpienie od konwencjonalnej terapii, która jest jedyną udowodnioną naukowo metodą walki z chorobą nowotworową.

Wystosowaliśmy pismo do Redaktora naczelnego “Rz”, którego treść jest dostępna pod tym linkiem.

Aktualności fundacji