Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

JAN PAWEL II

Reprezentuję firmę

Zagadnienia związane z chorobami nowotworowymi stanowią problematykę, która z jednej strony nacechowana jest silnymi emocjami, z drugiej zaś obejmuje ogromną część społeczeństwa. Czy zastanawialiście się Państwo dla jakiej części Waszych pracowników oraz klientów choroba nowotworowa bliskich, przyjaciół bądź ich samych stanowi ważny element ich życia? Czy wiecie jak bardzo ważny jest dla nich ten element?

biznesman

Podejmując współpracę z Fundacją Alivia możecie im przekazać jasny i prosty komunikat, że stoicie po ich stronie i uczestniczycie w tym, co jest dla nich niezwykle ważne.

Angażowanie się w projekty społeczne jest wyrazem prowadzenia biznesu odpowiedzialnego, osadzonego w realiach danej społeczności. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (CSR – corporate social responsibility) jest ważnym narzędziem w budowaniu wewnętrznej oraz zewnętrznej pozycji firmy i ma realne przełożenie na realizację wyników biznesowych. Jest nie tylko narzędziem PR’owym, ale również istotnym oraz emocjonalnym argumentem potwierdzającym wiarygodność i atrakcyjność organizacji. Uwaga ta odnosi się zarówno do klientów firm, pracowników jak i partnerów biznesowych.

Do współpracy zapraszamy też firmy z branży medycznej. Nasze strony odwiedza miesięcznie ok. 200 tys. użytkowników, w dużej części są to osoby z chorobami nowotworowymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania, które przyniosą Waszej firmie realne zyski.

Zarząd Fundacji Alivia wywodzi się ze środowisk biznesowych – wiemy jak sprawnie i profesjonalnie budować relacje i wspólnie realizować projekty. Chętnie podzielimy się wiedzą na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz przeanalizujemy jakie korzyści Państwa firma może wynieść z naszej współpracy.

Co proponujemy?

1. Wspólna realizacja projektów

Projekty z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Różny zakres projektów: duży event wolontariacki, inny projekt dla i z udziałem pracowników, na rzecz innych organizacji pozarządowych / podopiecznych Fundacji. Możliwe również sfinansowanie realizowanego przez Fundację Programu i zostanie jego Opiekunem: Onkomapa.pl, Kolejkoskop.pl, Prostowraka.pl, Baza Wiedzy o Raku, Skarbonka, Czerwona Skrzynka.

2. Działania z zakresu employer brandingu – profilaktyka raka

Zaproś nas na bezpłatny wykład dla Twoich pracowników o profilaktyce chorób nowotworowych – Twoi pracownicy dowiedzą się, jak zapobiegać rakowi i co zrobić, jeżeli przyjdzie im rozpocząć walkę z rakiem.

Przyjmij Kodeks Dobrych Praktyk Fundacji Onkologicznej Alivia – pokaż swoim pracownikom, że wspierasz ich oraz ich bliskich w walce z chorobą. Zaproś nas na wykład i pokaż, że traktujesz sprawę poważnie. Nasze spotkanie nie zakończy się na rozmowie. Zachęcamy Zarząd do przyjęcia Kodeksu, dzięki któremu otrzymasz Certyfikat Walki z Rakiem. Dzięki niemu zapewnisz pracowników, że w przypadku zachorowania lub choroby ich bliskich pomożesz im pogodzić leczenie z pracą.

3. Działania angażujące pracowników

a) Składka pracownicza

Pracownik wypełnia Deklarację i zaznacza kwotę, jaką miesięcznie chce przekazać z wynagrodzenia na działania Fundacji – np. 30 zł. Do tej kwoty firma dopłaca drugie tyle i raz w miesiącu robi przelew w imieniu wszystkich zaangażowanych pracowników. Suma drobnych wpłat wielu pracowników składa się na pokaźny budżet pomocowy!

b) Wolontariat pracowniczy

To bezpośrednia forma zaangażowania pracowników w działania wpisujące się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Realizujemy wiele różnorodnych działań, w tym projekty dedykowane konkretnym potrzebom i oczekiwaniom firmy (np. kampania społeczna w siedzibie firmy połączona z kiermaszem świątecznym, akcja specjalna – dedykowane projekty CSR, prace remontowe w wybranej placówce, zbiórki darów rzeczowych, wolontariat kompetencji, wolontariat indywidualny na rzecz konkretnych placówek współpracujących i ich Podopiecznych).

4. Dary rzeczowe i usług

Jedną z możliwych form współpracy z Fundacją jest przekazywanie na jej rzecz darów rzeczowych – produktów firmy oraz bezpłatnych jej usług. Pozwoli to na odciążenie budżetu Fundacji, a tym samym – na jeszcze skuteczniejszą pomoc kolejnym jej Podopiecznym!

5. Marketing zaangażowany społecznie

Część zysków ze sprzedaży produktów przekazywana na rozwój programów społecznych Fundacji Onkologicznej Alivia i wsparcie jej Podopiecznych.

6. Wsparcie eventów Fundacji

Sponsoring wydarzeń, np. Gali Fundacji. Jest to wyjątkowa okazja do wymienienia się doświadczeniami z Partnerami ze wszystkich sektorów, ekspertami, pracownikami i wolontariuszami Fundacji.

Wsparcie Gali charytatywnej to przede wszystkim doskonała możliwość dbania o dobry wizerunek firmy, która nie tylko osiąga dobre wyniki, jest nowocześnie zarządzana, ale również jest odpowiedzialna społecznie.

7. Partnerstwa strategiczne

Firmy przekazujące darowiznę na działania Fundacji mogą otrzymać status Brązowego, Srebrnego lub Złotego Partnera Fundacji. Partnerzy Fundacji otrzymują m.in. miejsce na logo firmy na stronie www Fundacji i na materiałach marketingowych, możliwość udziału w spotkaniach dla Partnerów i w spotkaniu z pracownikami firmy, bezpłatny wykład profilaktyczny dla pracowników.

Zapraszamy do kontaktu:
info@alivia.org.pl