Formularz PIT-37

PIT-37 to najpopularniejsza deklaracja podatkowa. Na tym druku rozliczają się z Urzędem Skarbowym etatowi pracownicy, zleceniobiorcy oraz emeryci i renciści. Formularz ten obowiązuje również wszystkie te osoby, które deklarują wynagrodzenie i zarobki, które rozliczane jest poprzez płatników. PIT-37 składa się do końca kwietnia po każdym roku kalendarzowym.

Kto powinien wypełnić deklarację PIT-37?

Deklarację tą powinni wypełnić wszyscy podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rozliczenie osiągnęli przychody z tytułu:

  • wynagrodzenia ze stosunku służbowego,
  • emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych jak i zasiłków,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • stypendiów,
  • kontraktów menadżerskich,
  • praw autorskich i innych praw majątkowych

Aby móc rozliczyć się na formularzu PIT-37 niezbędne jest posiadanie danych z PIT-11 (ewentualnie PIT-11A/PIT-40A). Taki dokument osoba rozliczająca się powinna otrzymać od swojego pracodawcy lub zleceniodawcy w terminie nieprzekraczającym 28 lutego. Na druku PIT-37 należy wpisać wszystkie przychody, koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz zaliczki pobrane na podatek w ciągu całego roku. Na tym formularzu można rozliczyć się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem. Wypełniając tą deklarację podatkową możemy również skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych.

Ulgi i odliczenia podatkowe w PIT-37

W deklaracji PIT-37, którą będziemy składać w 2018 roku możemy również rozliczyć ulgi podatkowe. Przysługują one na tych samych zasadach co w latach poprzednich za wyjątkiem ulgi na krew, ulgi rehabilitacyjnej oraz ulgi na działalność badawczo-rozwojową B+R. Jednakże nie omija to faktu, że podatnik w dalszym ciągu zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, które pozwalają mu na skorzystanie z ulg i odliczeń. Czas przechowywania tych dokumentów wynosi 5 lat kalendarzowych.

Rozliczając się na formularzu PIT-37 możemy odliczyć od dochodu: składki ZUS, darowizny (krew i osocze), darowizny na kościół, darowizny na pożytek publiczny, wydatki na internet, zwrot nienależnych świadczeń, IKZE, wydatki na rehabilitację, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze oraz zlikwidowane już ulgi na zasadzie praw nabytych: na szkolenie uczniów, na pomoc domową, ulgę budowlaną. Od podatku możemy zaś odliczyć: składki zdrowotne, ulgę prorodzinną, podatek z zagranicy i na zasadzie praw nabytych ulgę budowlaną i ulgę odsetkową. Od podatku możemy też odliczyć stratę poniesioną za rok poprzedni oraz przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Program do PIT – wypełnij PIT online

Pobierz program do PIT Wypełnij PIT online

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.