Dwa Złote Spinacze dla kampanii “Choroba? Pracuję z nią!”

logo konkursu złote spinacze

Kampania “Choroba? Pracuję z nią!”, w której bierzemy udział otrzymała dwie główne nagrody w konkursie Złote Spinacze 2017 :) Celem konkursu jest podnoszenie standardów w branży Public Relations oraz kreowanie jej pozytywnego wizerunku poprzez promowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych i rzetelnie wykonanych projektów zrealizowanych w Polsce.

Od strony PR projekt “Choroba? Pracuję z nią!” realizuje Be Communications a powstał z inicjatywy pacjentów chorych przewlekle, którzy mimo swojej choroby i konieczności jej długofalowego leczenia, nie chcą rezygnować z pracy zawodowej.  Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat osób, które pomimo chorób przewlekłych nie chcą korzystać z rent i zwolnień lekarskich, ale chcą prowadzić normalne, aktywne życie rodzinne i zawodowe.

W ramach kampanii razem ze środowiskiem pracodawców i lekarzy napisaliśmy List Otwarty, w którym apelujemy o dostrzeżenie i większe zrozumienie dla problemów, z jakimi borykają się osoby, które pomimo choroby chcą pozostać aktywne zawodowo. Stworzyliśmy również wyróżnienie “Szpital Przyjazny” dla placówek onkologicznych, które ułatwiają pacjentom pogodzenie leczenia i pracy. Szpitale, które umożliwiają umówienie wizyty na konkretny termin i korzystają z szybkich w podaniu leków podskórnych zostały oznaczone na naszym portalu www.onkomapa.pl.

Aktualności fundacji