Dobre propozycje rozporządzeń – leczenie bólu

pismo od fundacji alivia

Fundacja przedstawiła swoje stanowiska do dwóch projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia. Pierwsze, dotyczące leczenia bólu, wprowadza nowe świadczenie, dzięki któremu pacjenci będą mieli prawo do leczenia bólu, zgodnego z najnowszym standardem. Drugie zmienia statut Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dzięki któremu łatwiejsze będzie zatrudnienie nowych pracowników. Agencja realizuje bardzo wiele zadań, obecnie pracuje m.in. nad świadczeniami profilaktycznej mastektomii czy Breast Cancer Units. Stanowisko Fundacji jest dostępne pod dwoma linkami: AOTMiT, leczenie bólu.

Aktualności fundacji