Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa („Administrator”). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pan/Pani z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit. e – wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest działalność statutowa fundacji. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane również w celu informowania o działalności statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W takim przypadku ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail daneosobowe@alivia.org.pl lub korzystając z linku do wypisania z subskrypcji, zamieszczonym w e-mailu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty działające wyłącznie na zlecenie Administratora, takie jak firmy realizujące obsługę informatyczną, komunikacyjną i doradczą. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upłynięcia okresu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji darowizny i/lub informowania o działalności statutowej Fundacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.