Czekamy na rejestry medyczne w onkologii

W tym tygodniu skierowaliśmy do Ministra Zdrowia pismo z prośbą o informacje jak postępują prace nad wdrażaniem rejestrów medycznych w dziedzinie onkologii.

Od początku swojego działania zwracaliśmy uwagę, że największą bolączką polskiej onkologii jest brak pomiaru wyników diagnostyki i leczenia. Oznacza to, że nie istnieje możliwość porównania jakości i efektywności leczenia, jak również finansowego docenienia tych osiągnięć. Rejestry medyczne pozwolą właśnie na nadzorowanie jakości leczenia.

Choć decyzja o ich stworzeniu zapadła pod koniec 2018 r, a środki na ich stworzenie zostały zabezpieczone w ustawie budżetowej na 2019 r. , wciąż nie wiemy, jakie są przyjęte założenia, jak wygląda harmonogram działań, jakie informacje będą zbierane oraz w jaki sposób będą wykorzystywane. Nie wiemy też, jaka instytucja będzie odpowiedzialna za zbieranie i publikowanie danych.

Czekamy na konkretne informacje.

Aktualności fundacji