Centrum Edukacyjne – nowe miejsce kształcenia lekarza i pacjenta.

Wczoraj braliśmy udział w otwarciu nowego Centrum Edukacyjnego Baxter, na ul. L.Kuczkowskiego 8 w Warszawie. Centrum będzie wspierać edukację polskich specjalistów i inicjować wprowadzanie najnowocześniejszych technologii do praktyki medycznej, a także stawia sobie za cel służyć pomocą i wsparciem edukacyjnym dla pacjentów i ich rodzin oraz środowisk związanych z edukacją medyczną.

Podczas otwarcia odbyła się również debata w której wzięli udział m.in. minister Zbigniew Król, prezeska Polskiej Unii Organizacji Pacjentów Beata Ambroziewicz, przedstawicielka pielęgniarek i sekretarz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych Aneta Trzcińska, a także prof. Klęk, prof. Geller oraz prof. Książek.

Podczas debaty dyskutowano o kształceniu i doskonaleniu kadr medycznych oraz o wyzwaniach, na które może odpowiedzieć Centrum Edukacyjne Baxter. Wśród nich m.in. problem naboru: w kadrach lekarskich obserwujemy coraz większą liczbę chętnych w ramach naboru, a odwrotną tendencję w kadrach pielęgniarskich.

Zwracano uwagę na możliwe usprawnienia systemu edukacyjnego dla kadr – praktyczne wdrażanie się w innowacje, korzystanie z nowoczesnych technologii, telemedycyny i szkoleń online, czy rozszerzanie kompetencji miękkich przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Jako konieczne można wypunktować szkolenia symulacyjne, a także dodatkowe szkolenia z obszaru żywienia klinicznego.
Równie istotna jest edukacja pacjentów, w zakresie terapii innowacyjnych, terapii wspomagających ale także podstawowa edukacja i zaufanie do systemu ochrony zdrowia – tak aby wyeliminować stosowanie metod alternatywnych. Tu bardzo istotną rolę odgrywają pielęgniarki.

Centrum Edukacyjne Baxter stawia sobie za cel być miejscem, które zadba o wyższy poziom edukacji w ochronie zdrowia – pamiętajmy, że to bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki leczenia.

Aktualności fundacji