Breast Cancer Units – dyskusja w Sejmie

budynek sejmu

14 grudnia br. odbyło się w Sejmie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, poświęcone pracom nad świadczeniem kompleksowej diagnostyki i leczenia raka piersi. Fundacja jest jednym z wnioskodawców świadczenia, które pomoże wyłonić wyspecjalizowaną sieć ośrodków zajmujących się rozpoznaniem i leczeniem tej choroby. Przed Świętami poznamy wynik prac Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która otrzymała od resortu zdrowia zadanie przygotowania świadczenia. Najwyższy czas na decyzje.

Już od dawna działamy na rzecz wprowadzenia w Polsce ośrodków Breast Cancer Units. Przeczytaj o naszych wcześniejszych działaniach:

Aktualności fundacji