Apelujemy o wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół

Zwróciliśmy się do Pani Minister Anny Zalewskiej z prośbą o spotkanie – chcemy omówić możliwość wprowadzenia do szkół edukacji zdrowotnej. W ostatnim czasie Pani Minister oraz Minister Zdrowia zapowiadali zmiany w medycynie szkolnej. Nasza inicjatywa dobrze uzupełniłaby te zmiany. Mamy nadzieję, że wdrożenie tego rozwiązania pozwoli też na unikanie wykluczenia pacjentów ze względu na stan ich zdrowia oraz upowszechnienie aktywnej postawy w walce z chorobą. Musimy jako społeczeństwo pomagać chorym w walce. Pełna treść naszego listu jest dostępna tutaj.

Aktualności fundacji