Andrzej Jacyna odchodzi z NFZ – dziękujemy za Pana zaangażowanie!

Otrzymaliśmy pismo z podziękowaniami za współpracę od Andrzeja Jacyny, b. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które zostało nadane w dniu przyjęcia rezygnacji Pana Prezesa z zajmowanego stanowiska. To miły gest, który jest dla nas dowodem wielkiej klasy człowieka, którego uważamy za jednego z najbardziej kompetentnych kreatorów polityki zdrowotnej ostatnich lat. W trakcie ostatnich trzech lat Fundacja starała się być w stałym kontakcie z Prezesem Funduszu, proponując rozwiązania zapewniające chorym lepszą oraz starając się wspierać NFZ w realizacji projektów, które uznawaliśmy za cenne. Nie będzie przesadą stwierdzić, że Pan Prezes Andrzej Jacyna, razem ze swoimi współpracownikami, zmienił oblicze kierowanej przez siebie instytucji.

Nie zapomnimy, że w trudnym czasie, kiedy ważyły się losy finansowania rejestrów medycznych z budżetu państwa, o co walczyliśmy od lat, Pan Prezes publicznie zapewnił, że w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia ministra finansów, NFZ pokryje ten koszt. To tylko jeden z wielu gestów, które bardzo cenimy. Najbardziej jednak doceniamy decyzje, które rozpoczęły transformację systemu w kierunku zorientowanym na pacjenta.

Nie zapomnimy też Pańskiego wkładu w rozwój systemu ochrony zdrowia oraz wrażliwości na potrzeby pacjentów onkologicznych.

Mamy nadzieję, że Pańska wiedza, umiejętności i doświadczenie będą dalej wspierać rzetelną debatę publiczną dotyczącą ochrony zdrowia.

TAGI

Aktualności fundacji