Agata Polińska w Grupie Roboczej Rzeczników Pacjentów ESMO

Agata Polińska, współtwórczyni i wiceprezes naszej Fundacji od maja zasiada w komitecie Grupy Roboczej Rzeczników Pacjentów w ESMO – Europejskim Towarzystwie Onkologii Klinicznej.

Gdy sama szukałam informacji o swoim leczeniu, korzystałam z wiedzy i doświadczenia ekspertów ESMO. Na informacjach uzyskanych z ich publikacji opierałam swoje decyzje terapeutyczne.

Wtedy to towarzystwo naukowe, ci naukowcy i eksperci byli dla mnie równie mityczni jak NASA. Dziś razem z nimi mogę działać na rzecz pacjentów. To zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność.

Agata Polińska

Grupa Robocza Rzeczników Pacjentów działa na rzecz lepszej opieki nad pacjentami w Europie, wśród swoich aktywności wymienia m.in. szerzenie wiarygodnych, rzetelnych informacji, organizację spotkań z pacjentami i organizacjami w celu wymiany doświadczeń, edukowanie lekarzy i personelu medycznego oraz budowanie platformy współpracy i koalicji na rzecz poprawy opieki onkologicznej.

Więcej o Grupie znajdziecie na stronach ESMO.

Aktualności fundacji