Zaloguj się

Nowy lek – Kadcyla, w leczeniu rozsianego raka piersi HER2

Kategoria: Nowotwory piersi

W lutym 2013 amerykańskie FDA zatwierdziło nowy lek do zastosowania w rozsianym stadium raka piersi.

Kadcyla (ado-trastuzumab emtansine) to nowa terapia dla pacjentów z HER2-dodatnim, inwazyjnym rakiem piersi w stadium uogólnionym.

HER2 to białko biorące udział w normalnym wzroście komórki. Występuje ono w zwiększonych ilościach na niektórych typach komórek nowotworowych (HER2-dodatnich), w tym na niektórych komórkach nowotworów piersi. W tych HER2 dodatnich rakach piersi, zwiększenie ilości tego białka przyczynia się do wzrostu komórek nowotworowych i ich progresji.

Kadcyla jest przeznaczony dla pacjentów, którzy uprzednio byli leczeni trastuzumabem, inną anty-HER2 terapią i taksanami – grupą chemioterapeutyków powszechnie stosowaną w leczeniu raka piersi.

“Kadcyla to w istocie trastuzumab podłączony do leku o nazwie DM1, który zakłóca wzrost komórek raka,” powiedział Richard Pazdur, MD, dyrektor Biura Produktów Hematologii i Onkologii w Centrum FDA ds. Oceny Leków i Badań. ”Kadcyla dostarcza lek do miejsca nowotworu aby zmniejszyć guz, spowolnić postęp choroby i przedłużyć życie. Jest to czwarty zatwierdzony lek skierowany przeciw białku HER2. ”

Określony jako T-DM1 w trakcie badań klinicznych, Kadcyla był recenzowany w ramach programu priorytetowego FDA, który przewiduje analizę leku w trybie przyspieszonym sześciomiesięcznym w celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej terapii, podczas gdy na rynku nie ma zadowalającej terapii alternatywnej lub gdy lek ten oferuje znaczną poprawę w porównaniu do produktów dostępnych. Inne zaaprobowane przez FDA leki stosowane w leczeniu HER2-dodatniego raka piersi obejmują trastuzumab (1998), lapatynib (2007) i pertuzumab (2012).

Bezpieczeństwo i skuteczność Kadcyla oceniano w badaniu klinicznym z udziałem 991 pacjentów przydzielonych do dwóch grup – otrzymującej Kadcyla lub lapatynib z kapecytabiną, inny chemioterapeutyk. Pacjenci otrzymywali leczenie do momentu progresji nowotworu lub gdy skutki uboczne stawały się nie do zniesienia. Badanie zostało zaprojektowane tak aby zmierzyć czasu przeżycia pacjentów bez progresji choroby, długość życia pacjentów bez progresji raka i całkowity czas przeżycia.

Wyniki wykazały, że u pacjentów leczonych Kadcyla średnia długość przeżycia bez progresji choroby wynosiła 9,6 miesięcy w porównaniu do 6,4 miesięcy u pacjentów leczonych lapatynibem i kapecytabiną. W grupie poddanej terapii Kadcylą, średni czas przeżycia wyniósł 30,9 miesięcy, a w drugiej poddanej terapii lapatynibem i kapecytabiną, 25,1 miesięcy.

Kadcyla jest zatwierdzonym chemioterapeutykiem z zaznaczeniem o konieczności ostrzegania pacjentów i pracowników służby zdrowia, o tym, że lek może powodować reakcje hepatotoksyczne, kardiotoksyczność i śmierć. Lek może również powodować poważne, zagrażające życiu dziecka wady wrodzone i dlatego potencjalna ciąża powinna być wykluczona przed rozpoczęciem leczenia Kadcylą.

Do najczęstszych działań niepożądanych u pacjentów leczonych Kadcyla zaliczono nudności, uczucie znużenia, bóle mięśni lub stawów, niski poziom płytek krwi (małopłytkowość), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, bóle głowy i zaparcia.

Rak piersi jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z nowotworami u kobiet.

źródło: www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm340704.htm
Z angielskiego tłumaczyła Joanna Przybyszewska

Artykuły i wywiady

onkogen receptory her2Wszyscy jesteśmy różni. To stwierdzenie wydaje się być oczywiste. Nie ma przecież dwóch identycznych osób. Nawet bliźnięta jednojajowe wykazują wiele odmiennych cech. Każdy z nas jest niepowtarzalny i wyjątkowy. Dlaczego wobec tego kiedy zaczynamy poważnie chorować, leczenie miałoby zacierać te różnice? Czy ta sama choroba = ten sam lek? Badania pokazują, że ta sama terapia skierowana przeciwko konkretnemu typowi nowotworu u różnych pacjentów, może przynosić skrajnie różne odpowiedzi. U jednych pacjentów będzie skuteczna, u innych obojętna, jeszcze innym może wręcz szkodzić. (more…)
okładka broszury"Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć" to broszura przygotowana przez firmę Roche Polska z myślą o kobietach chorych na raka piersi. Przedstawia podstawowe informacje o podtypach nowotworu piersi (rak HER2-dodatni, hormonozależny, potrójnie ujemny), wskazówki jak czytać wyniki histopatologiczne oraz tłumaczy dlaczego należy badać status receptorów hormonalnych i receptorów HER2 oraz jak wygląda leczenie w zależności od wyników. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z broszurą (pobierz broszurę).
lekiW ostatnim wydaniu magazynu Tylko Zdrowie, dostępnego z Gazetą Wyborczą ukazał się obszerny i wartościowy artykuł na temat najczęściej występujących nowotworów. Przeczytacie w jaki sposób diagnozuje się nowotwory oraz w jaki sposób się leczy. Dowiecie się też które leki NFZ finansuje, a które nie są w Polsce dostępne. (more…)
sokiAlternatywne założenia przeróżnych diet, to szalenie kontrowersyjny temat wśród środowiska pacjentów onkologicznych. Stosowanie „cudownych” i często bardzo niefizjologicznych sposobów żywienia w czasie leczenia przeciwnowotworowego ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. (more…)
ankietaSerdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej wiedzę żywieniową osób z chorobą nowotworową. Autorem ankiety jest Małgorzata Solecka - dietetyk, zajmująca się żywieniem i edukacją pacjentów onkologicznych. Ankieta jest anonimowa, a wyniki badań posłużą jedynie do celów naukowo-dydaktycznych. Wypełnij ankietę.